Bio

Eveline Ypma is een multi-instrumentalist en in 2013 afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam in de richting popmuziek met het hoofdinstrument basgitaar. Tijdens haar studie verfijnt ze haar zangtechniek door achtergrondzang te doen in verschillende bands en uiteindelijk bij haar eindproject de lead zang op zicht te nemen.

Na het conservatorium van Amsterdam is ze op de HKU Muziektechnologie de Master Music Design gaan doen. Tijdens deze studie verdiepte ze zich in samenwerkingen met theater en dans en voegde ze Ableton en synthesizers toe aan haar live performances. 

Om zich verder te verdiepen in de lesgeefpraktijk heeft ze vervolgens bij Aslan Muziekcentrum de post-HBO opleiding docent muziek gedaan. Hier leerde ze verschillende instrumenten uit niet-westerse muziek kennen en spelen zoals de saz, darbuka en def. Al deze kennis opgedaan via verschillende wegen resulteert in een scala dat Eveline tegenwoordig inzet om films te voorzien van muziek. Door te experimenteren met sounds op deze instrumenten maakt ze per project een uniek soundpallet. Tegenwoordig combineert ze dit met sounddesign opgedaan uit fieldrecordings op set of omgeving waardoor een extra dimensie aan de composities wordt toegevoegd.


(English)

Eveline Ypma is a multi-instrumentalist and graduated from the Conservatory of Amsterdam in 2013 in pop music with the main instrument bass guitar. During her studies she refines her singing technique by doing background vocals in various bands and eventually taking on the lead vocals for her final project.
After the conservatory of Amsterdam she went to the HKU Music Technology to obtain a Master's degree in Music Design. During this study she immersed herself in collaborations with theater and dance and added Ableton and synthesizers to her live performances.
In order to delve further into teaching practice, she then completed the post-HBO music teacher training course at Aslan Muziekcentrum. Here she got to know and play various instruments from non-Western music such as the saz, darbuka and def.

All this knowledge gained through various ways results in a range that Eveline currently uses to provide films with music. By experimenting with sounds on these instruments, she creates a unique sound palette for each project. Today she combines this with sound design gained from field recordings on set or surroundings, adding an extra dimension to the compositions.